Psychoterapia, NLP, hipnoza - Kraków - Maria Stanisławiak

Psychoterapia NLP

Psychoterapia NLP to na ogół krótkoterminowa postać psychoterapii. Jest nastawiona na konkretny cel, który ustalamy wraz z terapeutą. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

Prawdopodobnie jest jedną z niewielu form psychoterapii, w której spożytkowuje się poczucie humoru i kładzie nacisk bardziej na zasoby, niż tylko problemy.

Psychoterapia NLP jest samodzielną formą psychoterapii uznawaną przez Europejskie Towarzystwo Psychoterapii (EAP). Znajduje zastosowanie w leczeniu nerwic, zaburzeń osobowości, nałogów, zaburzeń depresyjnych i lękowych, w kryzysach osobistych, neutralizacji stresu, konfliktach małżeńskich i rodzinnych.

Szczególną cechą psychoterapii NLP jest to, że widzi pacjenta jako osobę, która posiada w sobie wszystkie zasoby potrzebne do dokonania oczekiwanej przez niego zmiany – zarówno w przeżyciach wewnętrznych, jak i zewnętrznym działaniu. Trudności i objawy traktuje jako wspaniały start i okazję do rozwoju i odkrycia w sobie nowych możliwości.

NLP widzi podświadomość człowieka jako źródło siły:

  • pozwala zobaczyć przeszłe wydarzenia z innej perspektywy,
  • zmienić lub zaakceptować uczucia dotyczące wydarzeń z przeszłości,
  • krytyczny głos wewnętrzny zamienić w głos dodający odwagi,
  • a prześladujący obraz porażki zamienić w wizję różnych sposobów opanowania trudnej sytuacji.

A ponieważ wspomnienia są tylko pamięcią zdarzeń z przeszłości, zdarzeń, które już nie istnieją, możemy pamiętać je w sposób, w jaki tego chcemy. Niektóre przeżycia warto zapomnieć. Warto zapomnieć o porażkach, kiedy już wyciągniemy z nich wnioski. Warto pamiętać uczucia związane z satysfakcją i zadowoleniem, by dodawały energii do działania i rozwoju.

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna jest nastawiona na poznanie i uświadomienie sobie uczuć, przekonań i wzorców relacji w odniesieniu do innych i samego siebie.  Pozwala ujawnić i zneutralizować doświadczenia, które doprowadziły u pacjenta do wystąpienia objawów i problemów w jego życiu.
 Jest na ogół formą długoterminowej terapii, z wizytami raz w tygodniu. Znajduje zastosowanie w zaburzeniach osobowości i głębszych zaburzeniach nerwicowych. Dobrze oddaje zależności między relacjami z rodzicami w dzieciństwie i aktualnymi trudnościami emocjonalnymi.

Analiza Integracyjna w Hipnozie

Analiza Integracyjna w Hipnozie jest nastawiona na przepracowanie ważnych wydarzeń, problemów i traumatycznych przeżyć poprzez przejście rok po roku od dziś wstecz do początku życia danej osoby.